11 juni 2017 Blog: Het bouwen van poppenhuis The Magpies


Deel 4, 11 juni 2017:

Vandaag beginnen we met het verwijderen van alle maskeertape.


We plaatsen het huis rechtop op de ondergrond, in ons geval de tafel.


Op de rechter foto staan alle onderdelen, die we nodig hebben voor het maken van de eerste trap. We beginnen met de trap van de begane grond naar de 1ste etage (zie linker foto).
Deze trap heeft een extra onderdeel, een “losse trede b.g.” dat aan de onderkant van de trap komt. De begane grond is namelijk, zoals bij de meeste huizen, een iets hogere etage dan de boven etages.

Ook bij het in elkaar zetten van de trap wijken we af van de volgorde in de handleiding. Dit is puur om praktische redenen.


Als eerste lijmen we de driehoek voor ondersteuning van de trapbocht aan de bovenkant van het rechte trapdeel (Stap 13). Dit moet dan 45 minuten drogen.


Ondertussen kunnen we de trapeinder op de bocht van de trap aanbrengen (stap 22), zodat deze ook kan drogen. De traphekken voor de eerst etage worden haaks op elkaar verlijmd Stap 21). Ook dit onderdeel kan dan drogen.


Wanneer het rechte trapdeel met de driehoekige lat er aan 45 minuten gedroogd is, kunnen we gaan beginnen met het uitmeten van de trapspijlen.


Zoals op de tekening is te zien (Stap 15), komen de trapspijlen aan de rechterkant op de traptreden. Om de spijlen recht onder de trapleuning te krijgen, gaan we eerst de plaats waar de onderkant van de trapspijl op de traptrede komt met een potlood tekenen.


Zoals op de foto is te zien, wordt de trapspijl uitgelijnd met de trapeinder op de bocht van de trap. De trapleuning komt later tegen het midden van de trapeinder aan te zitten. Zet op elke trede een streepje waar de trapspijl moet komen. Hierna kunnen de trapspijlen op de traptreden worden gelijmd aan de hand van de geplaatste streepjes. Laat de gelijmde spijlen 45 minuten drogen.


Nadat alle onderdelen van de eerste trap 45 minuten zijn gedroogd kunnen al de orderdelen aan elkaar worden bevestigd.

Lijm de onderkant van de trap op de “losse trede b.g.”. Laat dit 30 minuten drogen. Lijm de bocht van de trap aan de bovenkant op het rechte trapdeel. Laat dit 45 minuten drogen. Plaats de trapleuning droog op de spijlen om de onderste trapeinder goed te kunnen plaatsen. Lijm de onderste trapeinder op de “losse trede b.g.” Nu kan je de trapleuning lijmen.. De eerste trap is nu in elkaar gezet.


Laat de trap drogen en klaar is Kees.


De trap van de begane grond naar de eerste etage staat in het huis. Volgende keer verder met de tweede trap.